Event

Fundright event

In ons streven naar meer diversiteit hebben we nog een flinke weg te gaan. Ondanks tal van onderzoeken waaruit blijkt dat gemengde teams beter presteren. In de wereld van startups en financiers zijn we er ook nog niet. Zo ging de afgelopen twaalf jaar zo’n negentig procent van het uitgegeven groeigeld in Nederland naar startups met enkel mannen aan het roer. Fundright (geïnitieerd door Techleap) wil die situatie verbeteren; de NOM, Founded in Groningen en Founded in Friesland ondersteunen dit.

Daarom pakken we dit thema op tijdens het online #Fundright event op 17 november aanstaande. We nodigen je van harte uit hierover met ons mee te denken. We schrijven bewust ‘meedenken’ omdat ook wij de antwoorden niet hebben op alle diversiteitsvraagstukken. Onze insteek is met name gericht op bewustwording, met elkaar in gesprek gaan en nadenken over vooroordelen (ja, we hebben ze allemaal). En dat met diverse partijen: ondernemers, fondsmanagers, support partners en stakeholders uit het noordelijke ecosysteem.