Waar is het hart van de digitale sector?

De wereld digitaliseert steeds sneller, het is een kwestie van aanhaken of afhaken. Dit geldt voor alle Groningers en voor (mkb) bedrijven die relevant zijn en willen blijven. In de nieuwe economie lopen startups en scale-ups voorop. In Groningen is de digitale sector hard op weg om volwassen te worden, maar dat komt wel met de nodige groeipijn. Deze relatief jonge digitale bedrijven zijn op zoek naar geschikt personeel, ruimte om te groeien en naar hun maatschappelijke rol. 

De grote uitdagingen waar de digitale sector nu voor staat zijn enerzijds het aantrekken en behouden van talent in de regio en tegelijkertijd zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt, waarin niemand achterblijft. Op de arbeidsmarkt van de nieuwe economie staan momenteel meer vacatures open dan er vervuld kunnen worden. Dat terwijl het voor mensen niet altijd makkelijk is om een baan te vinden. De digitale ontwikkelingen gaan zo snel, dat studenten vanuit het onderwijs ook niet altijd de vaardigheden meekrijgen die echt aansluiten bij hun toekomstige carrière.

Bovendien staat de vastgoedmarkt onder druk. Prijzen gaan hard omhoog en langdurige huurcontracten zijn de norm. Startups kunnen in deze markt moeilijk een geschikte plek vinden in de (buurt van de) door hen geliefde binnenstad. De Groningse broedplaatsen voor startups en scale-ups zijn inmiddels gesloten of sluiten binnenkort. Hierdoor zitten deze bedrijven versnipperd door de stad, terwijl ze er zoveel baat bij hebben om dichtbij elkaar te zitten.

“Alleen ga je snel, samen kom je verder. Dat geldt echt als je een startup bent! Het is ontzettend zinvol om onder één dak te zitten met collega ondernemers. Je kunt elkaar verder helpen en spontane ontmoetingen zorgen voor het ontstaan van nieuwe bedrijven en innovaties. Er is grote behoefte aan een bruisende hotspot, waar je tegen startup vriendelijke voorwaarden kunt huren en groeien als het goed gaat.” 

Wouter ZijlstraYES Digital

In de digitale sector is sterke behoefte aan een plek waar alles samenkomt. Een plek die je kan aanwijzen als het kloppend hart van de digitale sector, van en voor ondernemers. Waar startups en scale-ups elkaar helpen en inspireren in het tempo dat bij de digitale sector past. Het moet ook een plek zijn waar je als Groninger, stadjer of student gewoon binnen kan lopen; omdat je jezelf wilt ontwikkelen, omdat je nieuwsgierig bent naar de mooie bedrijven en de kansen in de nieuwe economie.

Een plek voor ondernemers…

“Er is sterke behoefte aan een plek waar startups en scale-ups uit de digitale sector elkaar kunnen vinden en supporten. Je hebt een klimaat en een vibe nodig waar mensen kunnen en willen ondernemen. Op die manier kan je talent aantrekken, behouden en ontwikkelen. We moeten op zoek naar een plek waar startups en scale-ups samen kunnen groeien en doorgroeien. Dat ontbreekt in Groningen, terwijl je ziet dat zulke concepten in andere steden juist goed werken.”

Alex van GinnekenNoordelijke Online Ondernemers

Wat we missen is een plek waar startende ondernemers van elkaar en van ervaren ondernemers kunnen leren. Een plek waar het bruist, waar iedereen welkom is en waar ondernemerschap en innovatie de norm zijn. Waar toevallige ontmoetingen kunnen leiden tot revolutionaire ideeën, nieuwe bedrijven en nieuwe samenwerkingsvormen. Broedplaatsen zoals The Big Building, Launch Cafe, De Pijp en de Biotoop zijn hier voorbeelden van en hebben hun succes al meer dan bewezen. Dit soort plekken hebben er ook voor gezorgd dat ons startup ecosysteem de afgelopen 10 jaar steeds hechter en volwassener geworden. Ondernemers zoeken elkaar op en werken samen, niet alleen op locaties zoals Campus Groningen, maar ook in netwerken zoals de NOO, de YES Digital, Startup Weekend en Founded in Groningen. 

Daarnaast is het ecosysteem ook volwassener omdat ervaren startup founders inmiddels scale-ups hebben grootgebracht en nu hun kennis, ervaring en resources willen delen met de nieuwe generatie startups. Daar is een plek voor nodig, want waar we eerst zo’n 30.000m2 beschikbare en betaalbare ruimte hadden in inspirerende broedplaatsen, gaat dit aantal beschikbare vierkante meters in rap tempo omlaag.

… Een plek voor alle Groningers

“In Groningen hebben we prachtige bedrijven die digitaal voorop lopen. Er is echter ook een te grote groep mensen die digitaal niet mee kunnen komen. We moeten een plek creëren waar we met z’n allen werken aan onze gezamenlijke digitale toekomst.”

Mark Vletter

We zien ook in dat de wereld niet alleen om startups en unicorns draait. Bij het volwassen worden van een hele nieuwe sector horen ook verantwoordelijkheden. Digitale bedrijven moeten gezamenlijk optrekken op thema’s zoals digitale geletterdheid, leren coderen op school en digitalisering van het MKB. Wij denken dat deze maatschappelijke functie een onmisbare bouwsteen is van een gezamenlijke, inspirerende plek voor alle Groningers.

We gaan dus op zoek

Waar het Forum de laagdrempelige huiskamer van Groningen is, moet deze plek het kantoor van Groningen worden en de bruisende ontmoetingsplek voor de digitale transformatie. Maar, waar vinden we die plek?

Dit artikel wordt ondersteund door de volgende initiatieven: 

YES Digital 

Noordelijke Online Ondernemers

Founded in Groningen

G-Force Capital

Campus Groningen

Noorden Digitaal

Samenwerking Noord